In de thriller Kunstroof spelen het dorpje Falmignoul en haar bewoners een belangrijke rol. Falmignoul is een typisch Ardens dorpje, 8 km ten zuiden van Dinant, te midden van een ongerepte natuur. Kunstroof mag zich verheugen op positieve commentaren, maar daarnaast raakten vele lezers geïntrigeerd door dit onverwachte, boeiende kader. Iemand opperde dat hij er zo naartoe zou trekken. Welnu, die kans wordt binnenkort realiteit. 

 

Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober organiseer ik een begeleide wandeling door Mechelen, in het kader van Arturo Dias. Dit in samenwerking met de Standaard Boekhandel Mechelen en de Vlaamse Misdaadauteurs - VVMA.

Op 7 mei 2015, één dag voor D-Day, was het zover: Damse dagen werd voorgesteld voor een geselecteerd publiek. Er waren bijna 70 aanwezigen in de Standaard Boekhandel in Mechelen. Dat is helemaal geen sinecure, zeker voor een beginnend auteur. Nadat Mark Verstraelen namens de Standaard de aanwezigen welkom heette, praatten Giramata Schmitt en Stan Lauryssens de boel aan mekaar.